Jdi na obsah Jdi na menu

Historie

 

Dju-Su Kung-Fu

 

Dju-Su je moderním sebeobranným systémem, který vzniknul v Číně v padesátých letechtricko_dju_su-gold.jpg minulého století paralelně ke stylu Chan-Shaolin-Si. Svým pojetím jej lze přirovnat k japonskému Ju-Jutsu. Ač systém vzniknul v Číně, nejedná se o klasický čínský styl, nýbrž po všech stránkách otevřený bojový systém. Vedle vlastních technik využívá technik i z jiných bojových systémů, čímž se dále rozšiřuje a zdokonaluje.

Základním kamenem stylu Dju-Su je sebeobrana, tedy odvrácení reálných útoků, které mohou nastat v každodenním životě. Nevyžadují se zde žádné zvláštní tělesné předpoklady, jako velká síla, rychlost či ohebnost, systém je upravený natolik, aby se sebeobranným řešením mohl naučit každý. Najdeme zde velkou rozmanitost technik úderů, kopů, bloků, porazů, pák či škrcení. Součástí výuku je také zacházení s předměty běžně dostupnými (hůl, nůž) a obrana proti nim.

Protože se systém stále modernizuje a rozvíjí podle nejnovějších poznatků, najdeme v něm starou tradici i moderní postupy. Dju-Su není sportovní disciplínou, není tudíž svazován žádnými omezeními. Tradiční formy (kata, taola) nejsou pevnou součástí stylu.

 

 

Chan-Shaolin-Si

tricko-cssi-gold.jpg

 

Jde o intenzivní a celistvý výcvik těla a ducha, jehož základem je filosoficky orientovaný bojový systém. Trénink se skládá z rozmanité směsi meditace, statických cvičení, základních tec

hnik, zvířecích stylů a sebeobrany. Chan-Shaolin-Si patří ke stylům Kung-Fu a jeho základem je styl draka, který se rozvinul z podstaty ostatních zvířecích stylů.

Ve stylu Chan-Shaolin-Si je silně vyjádřena realizace sebe samého, úcta k tradici a nalezení životní cesty. Ke splnění těchto cílů využívá cvičící tělesného tréninku, filosofických poznatků, tradic a meditace.

 

 

Význam

Chan (japonsky: Zen) pochází z chan-buddhismu a znamená v překladu meditace, ponoření.

Shaolin je označení pro les, ve kterém stojí slavný klášter Shaolin, do nějž se klade zrod Kung-Fu. V překladu znamená Shaolin „mladý les“.

Si je čínské označení pro samotný klášter nebo řád. Tento pojem zde má symbolizovat cestu, kterou v tomto klášteře před mnoha staletími následovali buddhističtí mniši.

 

  

Osobnost zakladatele

 

zakladatel2.jpgShaolin Kempo a Chan Shaolin Si byly uvedeny do Evropy prof. PhDr. T.C.M. Sifu Tse Dshero Khan Chen Tao Tsem, žijícím svého času v Holandsku. Po získání holandského občanství nabyl oficiálního jména Gerald Karel Meijers. Sifu Tse se narodil 28. srpna 1928 v Ulan Buharu (Mongolsko) ve šlechtické rodině jako princ Ganjuuryn Dshero Khan. Kořeny jeho rodiny sahají zpět až k legendárnímu Čingischánovi. Jeho původ byl v roce 1991 oficiálně potvrzen mongolskou vládou.

 

Vyrůstal bez rodičů jako sirotek, mládí prožil v různých klášterech a studoval čínskábojová a válečná umění. V Shaolinu se učil Qi Gong u mnicha Tao Tze, v zakladatel3.jpgklášteru Hsi Lin studoval čínské klasiky a tradiční čínskou medicínu, v klášteře Hiap Thien Kiong bojová umění Chuan Su a Wu Tan, až dospěl k mistrovství. Sifu Tse byl adoptován jako mladík holandským generálem Corneliem Meijersem a žil u nejrůznějších posádek svého adoptivního otce. Zde se seznámil s nejrůznějšími bojovými uměními a mohl tak studovat četné principy.

 

Část svého výcviku absolvoval v klášteře Hiap-Thien-Kiong u mnicha Tu Se Peng Tijinga. Dshero Khan byl po 15 let přímým žákem Yamaguchi Gogena („The Cat“ – „Kočka“), známého mistra karate stylu Goju-Ryu. Za korejské války se naučil Poh-chi a Tae-Kwon-Do. V 50-tých letech se Sifu Tse vrátil jako veterán z Indočíny spolu s již v roce 1974 zesnulým mistrem Kun-Tao Carlem Faulhaberem zpět do Holandska a založili Shaolin Kempo. Sifu Tse vyvinul systém Chan-Shaolin-Si, Dju-Su a Kong-Soo-Tao. Pojem Chan-Shaolin-Si vzniknul na konci roku 1970, od té doby se používaly také názvy jako Wu-Shu, Shaolin-Si, Shaolin-Kung-Fu nebo Nord-Shaolin. Nejpřesnějším názvem je pojmenování styl draka, v mnoha anglicky psaných publikacích také označovaný jako Dragon-style. Dshero Khan vyučoval v 60-tých a 70-tých letech mimo jiné i CIA, cizinecké legie, německou policii a organizaci GSG 9.

 

 

Vývoj Chan-Shaolin-Si a Dju-Su Kung-Fu v Evropě

Jedním z mistrů bojových umění za 2. světové války byl Tjero Khan – Číňan mající mongolský původ. Učil se tvrdé čínské styly, k nimž přidal měkké mongolské techniky. Čínská Asociace Kung Fu mu udělila 10. technický (mistrovský) stupeň. V roce 1960 přijel do Evropy. Přijímá holandské občanství a evropské jméno Gerd Karel Meijers. Stává se jedním z nejuznávanějších vojáků. Mezitím se setkává s Klausem Poestgesem, který napomáhá prosazování Chan-Shaolin-Si a Dju-Su Kung-Fu v Německu a později v dalších evropských zemích. V Německu byla založena první skupina Chan Shaolin Si na počátku 70-tých let v Mönchengladbachu. V roce 1974 převzal Klaus Poestges, dnes 10. mistrovský stupeň, organizační vedení a zprostředkovává principy Chan Shaolin Si, i přes vážné zdravotní potíže, v nejrůznějších zemích jako např. Filipíny, Japonsko, Tchajwan, Španělsko, Portugalsko, Holandsko, Itálie, Belgie, Polsko, Česká republika a Rusko.

Po mnoho let byla v Polsku aktivní na poli bojových umění organizace Pszczynska Akademia Sztuk Walki (Pszczynská Akademie Bojových Umění). Jejich kolegium mistrů se rozhodlo kontaktovat mistry ze školy Shaolin. Delegace představitelů odcestovala do Německa s cílem navázat kontakt s někým, kdo reprezentuje školu Shaolin. Setkali se s mistrem Klausem Poestgesem (8. Dan). V roce 1987 mistr Poestges zavítal do Polska se svým asistentem Rolfem Weltersem (5. Dan). Vedl několik seminářů a udělil polskému mistrovi 6. Dan. Později byl podepsán dokument stvrzující, že mistr Klaus Poestges byl určen jako garant pro Polsko u Evropské Federace WUSHU v Bruselu.

_________________________________________________________________________

Vstup Chan-Shaolin-Si a Dju-Su Kung-Fu do ČR

Po skončení závodní činnosti v r.1982 inicioval ing.Karel Doležal ustavení „komise pro sebeobranu,Kung-fu a další bojová umění“ při tehdejším Krajském svazu karate, působícím pod Krajským výborem ČSTV. Zároveň shromáždil skupinu zájemců – většinou z řad jemu známých judistů, karatistů a boxerů – a zahájil na jaře 1983 na tělocvičně ZŠ Kounicova ul, Ostrava1 pravidelné tréninky. Postupně formoval vlastní bojový systém na základech znalostí technik judo, jiu-jitsu, karate a boxua doplněný o širokou škálu průpravných cvičení zaměřených na rozvoj obratnosti, reakce, bojové účelové gymnastiky atd. Kritérium užívaných forem nácviku, technik i postupů bylo jediné – maximální účelovost a efekt v reálném, pravidly neomezovaném boji.

Původní skupinka cvičenců  (dle abecedy): Bolfík Dušan, Brezani Dušan, Čavojský Milan, Doležal Karel, Doležal Petr,  Gembík Rostislav, Holinka Stanislav, Hraško Marián, Jakab Štefan, Kovář Adam, Ožana Aleš, Ožana Jiří, Pawlorek Jindřich, Šmukař Libor, Tešnar Petr, Vitásek Petr, Znebejánek František a Znebejánek Pavel.

V r. 1983 se podařilo díky kontaktům S.Holinky zastřešit tuto činnost založením oficiálního oddílu sebeobrany a bojových umění v rámci Tělovýchovné jednoty Baník Ostrava-Svinov.

V letech 1983-85 kromě intenzivního tréninku oddílu, tvorby výukových plánů ing Doležal úzce spolupracoval s p. Pavlem Trošákem z Bohumína. Cvičili spolu a konzultovali obsah i formy tréninku a zároveň usilovně hledali kontakty na kvalifikované instruktory či učitele nesportovních bojových umění.  

V létě 1985 byl Doležal pozván p. Ryszadrem Swierkem jako hlavní trenér 10-ti denního soustředění do polského Gdaňsku a tam zároveň získal první informace o tehdy již legendární pszczynské školu kung-fu a jejich zakladatelích Josefu a Janovi Brudných. Polští přátelé pak K.Doležalovi zprostředkovali kontakt na p. Brudného včetně zajištění formalit pro výjezd do Polska. Je třeba si uvědomit, že od r.1981 byl v Polsku vyhlášen „stan wojenny“ a výjezd od nás do Polska byl možný pouze na písemné pozvaní konkrétní osoby z ČR  konkrétním obyvatelem tehdejší PLR (Polské lidové republiky), ověřeným místními státními orgány. Hostitel se mimo jiné písemně zavazoval nést všechny výdeje na pobyt hosta v Polsku včetně případné zdravotní péče.

V září 1985 se Karel Doležal a Pavel Trošák vydali do Pszczyny a setkali se s p. Jozefem Brudným, který je po řadě zkoušek a rozhovorů přijal za své první „nepolské“ žáky. Přidělil jim dokonce i osobní garanty: Doležalovi p. Jana Jasiewisze (tehdy zástupce a „ambasadora“ p. Brudného) a Trošákovi p. Ryszadra Hammera (ten se později vystěhoval do Německa).                                                                      

Od října 1985 pravidelně Doležal a Trošák navštěvují v Pszczyně tréninky nejvyšší skupiny ZEN, vedené osobně mistrem Brudným, účastní se i seminářů  pořádaných PASW (Pszczynska Akademia Sztuk Walki)  a v r. 1987-88 absolvují i semináře vedené Klausem Poestgestem v Polsku – viz foto.

Po semináři dne 24.2.1988 byl při zkouškách tímto představitelem stylů  Chan Shaolin Si a Dju Su Kung-fu oběma udělen 2.TOAN – 2.mistrovský stupeň. Jasiewicz a Hammer získali 4.TOAN, bratrům Brudným byl udělen 6.TOAN a byli jmenováni oficiálnímu představiteli těchto stylů pro Polska.

V listopadu 1988 přijíždí p.Klaus Poesgest na pozvání p. Trošáka na týden do ČR. Vedl zde řadu tréninků zaměřených především na sestavu „Velký drak“ a partnerská cvičení.  Výuky se účastní cvičenci z Bohumína a Ostravy. Po závěrečných zkouškách a ukázkách technik a jejich bojových aplikací udělil p. Postgest většině zúčastněných nejvyšší žákovské stupně, Petru Vitáskovi 1.TOAN, Trošákovi a Doležalovi pak 3.TOAN výše uvedených stylů.

Na jaře  r. 1989 byly uspořádány v Ostravě de facto první oficiální semináře kung-fu na území ČR, oba se zaměřením na Dju Su Kung-fu. Proběhly pod patronací nově vzniklého Kung-fu centra Ostrava – nyní Akademie bojových umění Ostrava – ABU Ostrava.

V červenci 1989 se uskutečnila první celostátní akce kung-fu pořádaná v tehdejší ČSFR. Šlo o „legendární“ soustředění v Litovli. Zúčastnilo si jej přes 100 zájemců z celého tehdejšího Československa – od Karlových Varů až po Nitru a Košice. Na dvou stanovištích souběžně vyučoval Karel Doležal a Pavel Trošák. „Legendárním“ pak označili soustředění sami účastníci akce – byli doslova zaskočeni rozmanitostí forem nácviku boje zblízka i tvrdosti, nekompromisnosti a účinností jednotlivých technických řešením bojových situací. Bezprostředně po semináři podpisuje 24 subjektů – oddílů, škol, skupin zájemců – dohodu o spolupráci  a respektování metodického vedení ABU Ostrava.

V r. 1990 se údalo několik důležitých momentů dalšího rozvoje Chan Shaolin Si a Dju Su Kung-fu v naší republice:

- na jaře přijíždí na pozvání K.Doležal poprvé do Ostravy mistr Brudný a instruktoři Pszczynské akademie: Jasiewicz, Hammer  Szkutik,  Samela, …

- Ing.Doležal zpracoval „Zkušební řád Dju Su kung-fu“, obsahující technické požadavky na stupně technické vyspělosti 8.-1.Tjie ( žákovské stupně) a 1. +  2. TOAN  (mistrovské stupně), tento materiál byl před zveřejněním verifikován jak p. Poestgestem, tak p.Brudným.

- ve snaze o docílení jednoznačného pochopení všech technik, kombinací a typových řešení sebeobranných situací byly následně natočeny metodicko – výukové videokazety VHS „Zkušební řád Dju Su Kung-fu“ a „Sebeobrana laika“.

- na základě dohod o spolupráci z Litovle zahajuje K.Doležal cyklus seminářů pro instruktory, probíhají 3x ročně. Obsahem akcí je jednotná metodika výuky na podkladě Zkušebního řádu. 

- na podzim v informačním dopise Evropského konsilu Chan Shaolin Si a Dju Su Kung-fu popisuje p. Poesgest stav činnosti této organizace v Evropě a konstatuje,že:             

…v Polsku jsou oficiálními představiteli jmenováni bratři Brudní

…v ČR „ je Pavel Trošák pověřěn vedením soukromé školy a Karel Dolležal zajištěním šíření Chan Shaolin Si a Dju Su prostřednictvím oficiálních struktur působících v ČSFR“.

Na přelomu r.1990/91 Doležal dělá kroky nutné k založení České federace kung-fu/wu-shu

R.1991 byl  přelomovým:

10.4. proběhlo v rámci jarního semináře instruktorů v Ostravě setkání přestavitelů spolupracujících subjektů a projednání stanov České federace kung-fu/wu-shu. Doležalem předložený návrh stanov je odsouhlasen a následně odeslán k registraci na MV ČR. Registrace byla v Praze provedena 22.4.1991 pod č.j. VS/1-6354/91-R.

pokračuje  cyklus  seminářů instruktorů wu-shu, nyní již pod garancí České federace, organizačně, metodicky a lektorsky zajištěný ABU Ostrava.

poslední víkend v červnu  pořádá ing.Doležal v Ostravě poprvé třídenní „Letní školu wu-shu“, která navazuje na seminář v Litovli a a podrobně rozpracovává výukové témata seminářů šk.roku 1990/91. Úspěšně pak proběhne ještě dalších 6 ročníků této celostátní akce s průměrnou účastí 90 – 100 osob.

Na podzim r. 1991 dochází  k ukončení spolupráce K.Doležala a P.Trošáka -každý z nich jde dál svojí CESTOU. Doležal úzce spolupracuje s p. Jozefem Brudným a zajíždí pravidelně do Polska,  Trošák naváže spolupráci s  p. Klausem Poestgestem.

Tímto momentem dochází prakticky k vytvoření 2 linií dalšího šíření Chan Shaolin Si a Dju Su Kung-fu na území tehdejší ČSFR. 

Autor článku "Vstup Chan-Shaolin-Si a Dju-Su Kung-Fu do ČR" Ing. Karel Doležal 10. TAON Chan-Shaolin-Si & Dju-Su Kung-Fu

 

120094434_3480805761976278_852085760079313965_n.jpg

 

 

 

Portrét

Facebook

Mail list


Kontakt

Akademie bojových umění Junior Ostrava

+420 608 826 820

abu.junior.ova@gmail.com

Statistiky

Online: 2
Celkem: 221120
Měsíc: 1077
Den: 43